Awgrymiadau am lefydd i fwyta ym mro’r Eisteddfod

Dan ni eisoes wedi cyfeirio yma at awgrymiadau Lowri Haf Cooke am lefydd bwyta. Dw i hefyd wedi dod ar draws canmoliaeth i fwytai ar Twitter.

Pryd o fwyd Eidaleg efo gwasanaeth Cymraeg croesawgar yn Il Vesuvio, Llanilltud Fawr. A bunting Steddfod tu allan hefyd. Da! #eisteddfod2012
@ifanceinion
ifanceinion
Cinio blasus tu hwnt yn @ y Bont-faen p'nawn 'ma.
@AndrewMisell
Andrew Misell

Oes gyda chi awgrymiadau eraill?