Ivan Baines: Diwrnod cyntaf Eisteddfod 2012

Wedi sgwennu cofnod am fy niwrnod cyntaf yn y Steddfod. Darllenwch y gofnod cyfan yma: http://ifanceinion.blogspot.co.uk/2012/08/diwrnod-cyntaf-eisteddfod-2012.html

Yn y diwedd, ask ar ôl taith pedair awr a hanner – a chwpl o albwms ar ôl i’r bandiau pres orffen – cyrrhaeddais y t? yn Llanilltud Fawr dw i’n rhannu efo pedwar SSiWer arall.  Ac am d?!  O’n i’n arfer byw mewn stiwdio fflat oedd yn llai na’rprif ystafell wely yn y t? ma – wir yr!

Ar ôl i mi ddadbacio’r car (yn yr ysbeidiau prin rhwng cawodydd o law), see aethon ni gyd allan am bryd o fwyd Eidaleg, symptomsfwyty’r Vesuvio.  Cawson ni groeso cynnes iawn, gwasanaeth Cymraeg cyfeillgar, a bwyd blasus dros ben.  I’w awgrymu.

Wedyn, syrpreis gorau’r dydd: mae’n troi allan bod Clwb Rygbi Llanilltud Fawr, lle cynhelir gigs Cymdeithas yr Iaith, dim ond pum munud i ffwrdd (i gerdded!) o ble dan ni’n aros.  Felly diweddais y noson yn cymryd rhan mewn cwis (wnaethon ni golli’n drwm, fel byddai cwrs 1 SSiW yn dweud), a gwrando ar Lawrence yn chwarae ei gerddoriaeth unigryw – gan gynnwys, fel mae’n digwydd, yr un gân wnaeth ddeffro pawb ym maes pebyll Hanner Cant am wyth o’r gloch yn y bore.