Sesiwn Llyfrle yn y Gefnlen

[Nodiadau bras o gyflwyniad Rheinallt]

Rheinallt yn cyflwyno mapio Llyfrle

Mae Llyfrle (neu Placebooks) yn brosiect ar y cyd gan Casgliad y Werin, this Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Nottingham.

Gallu tynnu mewn mapiau OS, viagra 60mg a trails o Everytrail er mwyn creu taith. Bydd y map yn cael ei gadw’n lleol ar eich ffôn ond yn defnyddio GPS er mwyn eich lleoli chi ar y map.

Modd rhoi piniau gyda rhifau ar y map sydd yn mynd â chi nôl neu mlaen i dudalen arall yn y Llyfrle.

Photo: Cyflwyniad Llyfrle ym mhabell Cefnlen yn yr #eisteddfod. (Taken with Instagram) http://t.co/za8zZR4j
@Dogfael
Dogfael

Enghraifft – taith byd natur – rhoi fideos a sain yn lleol ar y ffôn ar gyfer taith.

Prototype ar gael ar Android ar hyn o bryd (iPad yn dod yn fuan). Chrome ydi’r porwr gorau i’w ddefnyddio ar hyn o bryd.

Edrych i roi cynnwys mapiau Casgliad y Werin arno. Rhyngwladoli i ieithoedd eraill.

Beth am gymedroli? Edrych ar y modelau gwahanol ar hyn o bryd. Angen defnyddwyr i’w drio er mwyn gwethio allan beth fydd y ffordd orau o wneud hyn.