Beth yw marchnata “viral”?

[Mae’r blog yma yn cael ei adrodd mewn ffordd ddramatig tu hwnt ar EichTiwb gan Brian Blessed pe baech am gadw eich egni darllen i’r Babell Len : Beth yw Iaith y Gymdeithas? ]

Mi welais i “tweet” ddiddorol o ran arddull yr wythnos hon; sai’n siwr os ydw i’n cofio’r cynnwys yn hollol, this web ond mae’n siwr mi roedd y trydar-wr yn hybu achos da; ac mi roedd yna ymadrodd yn erfyn ar ddyn i ail-drydar y cynnwys fel bod e’n gallu mynd yn “viral”.

Elusen cancr oedd yr achos da mae’n siwr, youth health a sai’n credu taw firws yw hynny fel mae’n digwydd chwaith.

Nawr, gan taw achos da oedd hyn, ni roddais i ymateb llym drwy @dailingual, cyfrif le dwi’n cyffesu mod i ambell waith yn gallu bod braidd yn haerllug – ond wedyn man yna dwi’n ceisio codi ymwybyddiaeth am y pethau (ieithyddol gan amla) sy’n codi gwrychyn i mi – ond eto roedd y bachan yma wedi camddeall, neu anghofio, ystyr “viral”.

Megis afiechyd nagyw dyn moyn hebrwng o un lle i’r llall, mae’r firws marchnata yna er gwaetha’r neges y dymunir trosglwyddo, nid y rhan amlyca felly. Ipso facto, pe bai dyn yn erfyn arnoch i ail-drydaru – neu RT – rhywbeth i’ch dilynwyr, nid marchnata “viral” mo hynny – gofyn ffafr yw hynny. Nes i ddim rhybuddio fo o hyn, dwi bron yn sicr o hynny.

Na’n wir, nes i jyst gadael i’r pethu suro yn fy nghnawd i tan ddechrau’r Steddfod er mwyn rhannu’r baich gyda chwi…

I mi yr enghraifft orau, ac efallai’r enghraifft gyntaf, o’r marchnata “cudd” yma oedd gem oedd yn cael ei hela ymlaen ar ebost oddeutu 2000. Diben y gem oedd dewis pissoir yn ol y rheolau sydd i gael o ran dewis y pissoir cywir yn nhai bach y bechgyn. (Merched, bydd rhaid ichi ofyn i aelod o’ch teulu mae’n ddrwg gen i!)

Yn syml, roedd eich cymeriad bach yn cael embaras pe baech yn dewis y pissoir anghywir, et voila colli oedd yr hanes. Pe baech yn gallu dewis y pissoir iawn, gret llwyddiant ayyb.

Nawr te, dwi’n ceisio aros oddi ar drywydd “Dacw Mam yn dwad” a’r son am y biser “ar ei phen” achos ie mae’n siwr taw’r un tarddiad sydd gan y geiriau yna…ond na mi oedd hi’n ormod o demtasiwn gwneud hynny’n syth bin. Jwg o laeth sydd ganddi, ie.

Felly, beth oedd diben y gem Tai Bach?

Wel, gwastraffu amser y rhai a oedd yn derbyn yr ebost yn y swyddfa yndyfe oedd y diben. Pwy oedd yn elwa felly o’r gem yma, a oedd mwy na dim byd yn fwy o joc na gem i’w chwarae dro ar ol tro.

Client neu gwsmer y firws yma oedd yn elwa wrth i weithwyr swyddfeydd Llundain hela’r gem ymlaen i bawb yn eu swyddfa nhw (roedd hyn yn nyddiau “Send To All”) ac efallai mai nid yr enghraifft orau erioed yw hon gan mod i ddim yn cofio’r client; dyna’r un broblem gyda hysbysebion enwog BT Maureen Lipman gyda llaw – doedd neb yn cofio’r gwasanaethau oeddynt yn eu cynnig.

Mae’n siwr taw cwmni meddalwedd oedd hi, dwi’n credu bydden i’n cofio os taw Royal Doulton oedd yn talu am y gem ddwl ‘na. Mewn ffordd, marchnata “firal” yw’r gwrthwyneb o’r ebost yna ry chi’n (ofn) hela ymlaen i bawb – wrth i chi gofio fod yna testun sgwrs ac embaras go iawn i chi neu rywun yn agos i chi yn y cynnwys – ond “SEND” rhy hwyr, rhy hwyr wir.

Fodd bynnag, marchnata cudd yw ystyr marchnata “viral”, a’r cwestiwn cyntaf i chi efallai yw adnabod y firws sydd yn y blog bach yma…

Atebion ar gefn bws mini bach porffor i ddod i’r Gefnlen erbyn hanner dydd ar Ddydd Mawrth er mwyn i chi gael eich cyfle chi i ennill crys-T “dai:[lingual]”

Mae dai:lingual am gynnal noswaith gymdeithasol nos Wener, 10fed o Awst yn nhy bwyta’r Oasis, yn Y Barri i godi arian i Gymdeithas yr Iaith.

Gan fod y Dai yma wedi bod yn brysur yn sgwennu’r blog yma yn hytrach na chreu tocynnau, mae’n debyg taw “enwau ar y drws” y bydd hi; cysylltwch ar dailingual@blackberry.orange.co.uk i sicrhau eich lle chi yn y pryd o fwyd “Mezze” (gwerth £24) sydd ar gael i gefnogwyr Cymdeithas
yr Iaith am £14 – penderfynnwch chi faint o’r arbediad yna y hoffwch chi roi i’r achos!

Bydd angen enw a sawl person sy’n dod i’r cino arno ni – yn ogystal a’r arian o flaen llaw yn ddelfrydol – i sicrhau’r dawnsiwraig bola proffessiynnol. Heblaw hynny, y Dai hwn fydd yn dawnsio’r bola, ac nid heb reswm gaeth yr enw (a’r crys T) “Aber Jabba” TM tra’n byw yn Aberystwyth.

Er gwybodaeth mae’r crys T “Aber Jabba” wedi ar goll hefyd, efallai bydd modd cynhyrchu cannoedd o rheiny wedi i ni werthu’r crysau T “Dai Lingual” yma am £10 y tro.

Croeso i chi ddo draw i’r Gefnlen am sgwrs wrs gwrs.