Cerddoriaeth y Daith

Mae’r daith dragwyddol lawr y A470 ger bron, anabolics ac mae’r benbleth gyntaf wedi codi!

Pa CD’s sy’n mynd i’r car?

Mi ydw i’n sicr bach o shoegazer – ond mae’n bwysig gwerthfawrogi rhai o glasuron cyfoes y SRG ar y daith. Cefais fy hudo gan Mr Huw a’i afiechydon yn y Llangollen , sildenafil Bethesda nos Wener ddiwethaf, this felly yn sicr ma’ Hyd a llefrith mewn – mae’r gan Y Dyn, Y Chwedl wedi bod ar repeat trwy’r wythnos ar ôl brith gof o floeddio’r gytgan gyda Huw ar band.

Gobeithio bydd hynna’n mynd a fi lawr tuag at Drawsfynydd. Dwi wedi prynu Draw Dros y Mynydd gan Cowbois Rhos Botwnnog, ac wedi gwrando ar ambell drac ond heb wrando arno yn ei gyfanrwydd eto. O be rwyf wedi clywed rwyf yn hoff iawn o gynhyrchiad Dave Wrench, ma’ safon y cynhyrchiad yn uchel iawn a dwi’n gweld tebygolrwydd gyda Highway 61 Revisited gan Bob Dylan, yn amlwg mae’r arddull y caneuon hollol wahanol, ond mae naws a sain yr offerynnau i weld yn debyg. Ella dwi’n siarad rwtsh llwyr, ond dwi’n gweld y cynhyrchiad yn debyg. Dwi am ddod a Highway 61 hefyd!

Ma’ Powys ai lonydd igam ogam yn galw am fywyd hollol wahanol. Dwi wedi dewis un o fy hoff recordiau, Loveless gan My Bloody Valentine. Mae’r record fel cyfanwaith yn hudolus, penigamp ! O’r track cyntaf Only Shallow i’r olaf ,Soon mae guitar Kevin Shields yn chwalu’r speakers gyda rhythmau a lliwiau heb ei ailadrodd. Tydi Kevin Shileds ei hun erioed wedi gallu ail adrodd s?n cynhyrchiad campwaith y record yma – er os mae o, tydi o ddim wedi yn gyhoeddus ers 20 mlynedd

I gyd fynd a Loveless, dwi’n dod a record hir gyntaf y Smashing Pumpkins, Gish. Gyda naws tebyg i loveless ar rhai o’r canneuon mae s?n amrwd cynnar un o fandiau amgen gorau’r 90’au yn frwnt a digyfaddawd. Ma’r gan Rhinoceros ar adeilad o s?n, fuzz a ph?er yn sefyll allan fel un o draciau gora’r band.

Y Bannau Brycheiniog – band dwi di bod yn hoff iawn o ers rhai blynyddoedd yw’r Sand Band o Lerpwl. Tebyg iawn i’r Cowbois gydag arddull gwerin gyfoes, mae’r albwm All Through the Night yn sefyll fynnu fel un o cd’s gora’r flwyddyn ddiwetha’ yn fy llygada I, band gweddol danddaearol yn y sin gwerin gyfoes, roedd prif gitarydd a lleisydd David Mcdonald yn rhan o fand cynnar Noel Gallagher and the High flying birds, cyn tynnu allan i sefydlu ei fand ei hun. Cafodd yr albwm ei gynhyrchu ar portastudio Tascam 8 trac yn nh? Mcdonald, ac mae’r arddull low-fi, cynnes yn gwahodd gwrandawiad astud a thyner.

Gan agosáu At derfyn y siwrne, dwi’n si?r bydd casgliad canneuon un o fandiau gora’ Cymru yn ymddangos. Atalnod llawn – y Cyrff. Be allai ddweud sydd heb ei ddweud yn barod. Mae clasuron egnïol cynnar fel Yr Haint a Pum munud yn sefyll fynnu i unrhyw gan The Clash ar Sex Pistols, yr anthem oesol Cymru,Lloegr a Llanrwst a geiriau a rhythmau Mark drwy gydol unig record hir y band Llawenydd Heb Ddiwedd yn gofiadwy a drawiadol drwyddo..

Sicr fy hoff fand Cymraeg I, a llawer I unigolyn arall.

Casgliad sy’n seiliedig ar gitars trydan, ond pam newid arferiad oes.

Gobeithio bydd y daith yn fwy pleserus gyda chwmni rhain.

SionRich