Lowri Cooke: ‘Dihangfa o’r Ddinas: Bwyd a Diod Bro Morgannwg’

Dyma rywbeth bach i chi i aros pryd. Tamaid o gofnod blog am fwyd a diod yng nghyffiniau’r Steddfod gan Lowri Cooke a bostiwyd yn wreiddiol ar ei blog. Mwynhewch!

Vale of Glamorgan

Gyda dyddiau’n unig i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Cymru, audiologist Bro Morgannwg, pharmacy dyma restr o argymhellion ar gyfer y rheiny ohonoch sydd am deithio y tu hwnt i’r Maes yn Lland? i wlychu’ch pig ac i fwynhau tamaid i fwyta.

Coffi

20120728-184802.jpg

Caffi Oriel Washington

Os am gychwyn eich diwrnod ag Espresso o safon, ystyriwch ymweliad â Chaffi Oriel Washington ym Mhenarth, sy’n gweini Coffi Ferrari’s o Fro Ogwr. Yn ogystal â chynnig gofod arddangos i artistiaid lleol a chenedlaethol, mae gan yr oriel hon gaffi dymunol iawn ar lawr gwaelod adeilad Art Deco hardd ar Heol Stanwell.

Nepell i ffwrdd ar Heol Windsor y mae cwmni lleol Coffee #1 (sydd â changhennau yn y Rhath, Pontcanna a chanol dinas Caerdydd), sydd wedi enill gwobrau lu am safon eu coffi. Ac os am ddychwelyd i’r ardal yn hwyrach mlaen ym mis Awst, mae Van Goffi gyda’u coffi arbennig o dda gan James’ Gourmet Coffee yn ymweld â marchnad ffermwyr Penarth ar fore Sadwrn olaf pob mis.

20120801-153637.jpg

Van Goffi

Cliciwch yma i ddarllen gweddill y gofnod….