Iolo a Ms Isaac. Ai Norah oedd yr Iolo-garwr mwyaf brwd?

Agorwyd byd newydd gan Mei bore ma ym mhabell groesawgar Cefnlen. A minnau’n meddwl mae’r unig ap oedd y gair bach hwnnw a gyhoeddai mai mab i’w dad oedd y plentyn dan sylw. Gwych iawn.
“Pwy oedd yr Iolo-garwr mwyaf brwd?” dyna’r cwestiwn gofynnais i’r gwr 87 mlwydd oed a gyd gerddai a mi ar y maes bnawn ddoe. Roedd e wedi dod i gael blas ar y steddfod a chael pas i’r brifwyl gyda Jennie Pentrecelyn neu Jennie siop y Seld Caerfyrddin a oedd hefyd yn ei hwythdegau. Merch Jennie yw Nia, viagra 100mg
a’i chreadigaeth hi yw un o siopau mwyaf poblogaidd y maes am nwyddau chwaethus Cymreig sef Bodlon. Chwaer Nia yw’r dalentog Nerys Howel sef y gogyddes boblogaidd a phrysur. Ac yn perthyn iddyn nhw y mae Noel yr actor, un a ymddiddora mewn hen gelfi a chreiriau. Hwn oedd y gwr a gywirodd Saesnes holl wybodus a honai mae’r “Griffin’s Claw” oedd y nod cyfrin ar gefn hen gadair eisteddfodol roeddwnar fin ei phrynu flynyddoedd yn ol yn un o siopau Caerdydd.

“Nora” oedd ateb yr hen wr. Ac wrth i mi ryfeddu at sioncrwydd cam yr hen wr, nad oedd wedi cerdded mor fywiog a hyn ers blynyddoedd, camodd meddyliau’r ddau ohonom nol i steddfod 74 Caerfyrddin a chynhyrchiad drama Nora sef Iolo ar lwyfan yr Haliwel yng Ngholeg y Drindod. Iestyn Garlick oedd Iolo. Rhiannon Rees oedd mam Iolo, a Cefin Roberts oedd James, Morwr a Dafydd ap Gwilym! Eleanor Hughes oedd Citi Deere a John Mansel Charles oedd Mr Deere. Hwn oedd yr un Mansel a safai o’m blaen yn yr orsedd ddydd Llun yn seremoni’r goron. William Owen Pughe oedd y John Owen hwnnw a fu yn Rhydfelen.

Doedd hi ddim yn ddrama o wrthdaro mewnol na chynildeb. Athrawes oedd Norah a gwers oedd ei drama ‘Iolo’. Athrawes a thân yn ei bol. Ac roedd ysbryd heintus yr hen Iolo wedi llwyr ymaflyd ynddi. Golygai hyn bod yr ysbryd hwnnw’n cael ei daenu dros bawb a ddoi mewn cysylltiad â hi. Roedd hi’n benderfynol na chai Iolo a’i gyfraniadau eu hangofio. Ac wrth feddwl am y g?r rhyfeddol hwnnw a wnaeth cymaint gymwynas i’n diwylliant, nac anghofiwn chwaith am y wraig honno o Faesteg, sef Norah un o gymrodyr yr eistedddfod. Un a barodd i lawer newid eu llwybr a cherdded yn gyflymach. Byddai Norah yn fodlon iawn ac wrth glustfeinio gallaf ei chlywed yn dweud ‘steddfod Iolo yw hon’.

dysgu am yr ap

cheap on Flickr” href=”http://www.flickr.com/photos/benbore/7752978814/”>Gweithdy apps
Pawb yn brysur yn y gweithdy ap.

Agorwyd byd newydd gan Mei bore ma ym mhabell groesawgar Cefnlen. A minnau’n meddwl mae’r unig ap oedd y gair bach hwnnw a gyhoeddai mai mab i’w dad oedd y plentyn dan sylw.Dwi’n apus iawn yn awr wrth weld ffenest newydd yn agor. Heb os, Mei oedd ‘Dude’ y bore.

Gwych iawn.

Llythyr agored / agoriadol/ agor … OK, ebost wedi cael FW:

Bore da BBC Cymru [a darllenwyr Blogwyr Bro hefyd nawr!]

 

Yn gyntaf, case diolch am y cyfle i siarad ar Radio Cymru Ddydd Gwener dwetha

gyda Dylan ar Taro’r Post, about it ac yna hefyd ar Ddydd Mawrth gyda Gari ar y Post Cyntaf, implant

yn ogystal a’r clip teledu i S4C i Newyddion nos Fawrth ( er mod i ddim yn rhy hapus gyda fy ngwallt

sy’n dangos cryfderau radio fel cyfrwng yn glir wrth gwrs ).

 

Sai’n siwr a yw’r crys-T dal yn lan wedi neithiwr, ond fydda i siwr o fod draw ar y maes

heddiw ac felly na i geisio derbyn gwahoddiad Dylan i Daro Draw os ga i’r cyfle.

 

Fy ngwaith olaf yr wythnos hon ( a dyna be ddylen i wedi bod yn gwneud ar Ddydd Mawrth i ddweud y gwir pan on yn ateb eich Qs)

yw hybu’r noson i godi arian i Gymdeithas yr Iaith heno yn y Barri. Byddai unrhyw mensh o hyn yn wych,

gan mod i dal i gredu nad oes angen hela arian ac adnoddau ar flyers costus, sy’n wael uffernol i’r amgylchfyd tasen i’n meddwl

(diddorol nodi hefyd bod #haciaith wedi cynhyrchu flyers ar bapur yr wythnos hon er mwyn ceisio cyrraedd yr ambell un sydd heb y we ar ei ffon lon )

 

Nos Wener 10fed Awst (ie heno)

 

Clwb Cinio Cymdeithas y Fro @ Oasis, Broad St y Barri. GWLEDD I’R SULTAN! (Mezze)

 

£18 y pen, gyda chyfraniad o £4 o hynny yn mynd i goffrau Cymdeithas yr Iaith.

 

Dim angen archebu o flaen llaw, dewch draw i’r ty bwyta unrhywbryd gyda’r nos

a chofiwch i ymweld a Bryn Barri o Gavin a Stacey (Trinity St) tra bo’ chi draw!

 

Pe bai rhestr digwyddiadau Nia dal i fynd yr wythnos hon, dyna’r fath o beth o ni am roi at eichs sylw;

 

oni bai eich bod yn cytuno i ryw raddau y bydd hi’n diddorol gweld a yw digwyddiad sydd

ddim ond wedi cael ei farchnata yn ddigidol ar www.blogwyrbro.com a www.dailingual.co.uk

& twitter a facebook

[www.twitter.com/shyffl

www.twitter.com/dailingual

+ www.twitter.com/barrysoasis

www.facebook/wedoWelsh  ]

 

yn mynd i lwyddo neu beidio. Sy’n gwneud hi’n eitem newyddion efallai?

 

Dwn i ddim, ond dwi’n credu’n ddigon cryf yng nghryfder y cyfryngau newydd i beidio

ag argraffu cant a mil o flyers bore ma cyn mynd i’r Maes.

 

Croeso i unrhywun o ddod draw heno, mae’r perchennog Ali wedi addo

bydd yna fwrdd ar gael i gyfryngau Cymry Cymraeg i fwyta Mezze am ddim ganddo!

 

Rhowch wybod i mi gyntaf falle, sai’n siwr bydd e’n rhy bles nad ydw i wedi cynhyrchu

flyers ar bapur iddo.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

gyda llaw, yn ogystal a @dailingual fi sy’n gweinyddu’r cyfrif www.twitter.com/shyffl

ac mae’r gwyn sy yno bore ma yn hollol wir:

 

es i’w desg ddoe ar ol derbyn gwahoddiad ganddynt i fynd draw i drafod;

ar ol esbonio am y noson “social enterprise” heno, dwedodd y ddynes yn ei “derbynfa”

(yng Ngymraeg i fod yn deg)

 

“Na, sai’n credu bod ni’n gwneud y fath yna o beth wythnos ma, stondin i’r tourists

yw e”.

 

Fel un sy’n byw yn y Fro, sy’n ceisio cynnal busnes yn y Fro i geisio hybu busnesau bach

y Fro, roeddwn i’n gandryll.

 

Clywais lais Rob o’r Fro yn hysbysebu rhinweddau’r ardal ar Radio Cymru ddoe,

croesawn yr un cyfle heddiw.

 

Diolch

dailingual@blackberry.orange.co.uk

07964 864 820

Gwyddbwyll, Wicipedia a’r Gefnlen

Iolo Ceredig Jones tu allan i’r Gefnlen

Mae Carl wedi postio  stori ar flog Haciaith sydd yn werth ei ail-gyhoeddi yma dwi’n meddwl:

Ces i sgwrs gydag ymwelydd i’r babell Hacio’r Iaith / G?yl Dechnoleg Gymraeg prynhawn yma, info Iolo Ceredig Jones. Tra roedden ni’n trafod Wicipedia siaradodd e am ei gyrfa fel chwaraewr gwyddbwyll rhyngwladol ar ran Cymru. Felly cawson ni’r cyfle i ddiweddaru’r dudalen amdano fe ar Wicipedia Cymraeg gyda llun o du allan i’r babell!