Cardiffrinj

 

 

Hoffech chi ddod o hyd i’r Jeifin Jenkins nesa’?


Mae WOMEX, myocarditis arddangosfa’r byd cerddorol am lanio yng Nghymru yn yr hydref 2013, oncology ac fe wnawn ni sicrhau ein bod yn barod i groesawu’r byd a’i betws. Dewch draw i fwyty Twrcaidd Izmir yn y Barri ar Ddydd Iau 1af o Dachwedd o ganol dydd i fod yn rhan o’r “plan” o’r cychwyn cyntaf! : canllath o’r orsaf drenau ar Broad St, ed parcio stryd ar gael.

Dyma gyfle i adeiladu ar y cysylltiadau a’r brwdfrydedd daeth i’r amlwg yn ystod y paratoadau gogyfer a’r brifwyl eleni.

Rym yn edrych am gyfranogwyr o fyd cerddoriaeth, y celfyddydau a’r theatrau, yn ogystal a thai bwyta a lleoliadau posib gogyfer a digwyddiadau.

Rhowch wybod i’r rhai sy’n edrych am gyfle i amlygu eu hunain ym myd y celfyddydau yn 2013 os gwelwch yn dda.

A phwy a wyr, efallai newch chi ddod o hyd i Elfis cyn yr Wyl!

Diolch yn fawr.

cardiffrinj@dailingual.com 02920 707 469

 

Dai Lingual yn gyrru’r newyddion adref!

Tan ddifrifol yn effeithio Eisteddfodwyr

 

Cafodd Eisteddfodwyr a oedd yn teithio adref i’r Barri o faes yr Eisteddfod neithiwr dipyn o sioc o weld pêl o dan yn amgylchynu Mercedes-Benz wrth ymyl B4265 ger Sain Tathan.

 

Yn ffodus, tadalafil dydi’r heddlu ddim yn credu bod unrhywun wedi eu hanafu yn y digwyddiad;er mi ddechreuodd y tân cyn 9.55yh ac roedd traffic yn parhau i yrru heibio’r car am yr ugain munud nesaf tan fod yna wasanaethau argyfwng yn cyrraedd.  Roedd gyrwyr eraill wedi dod allan o’u ceir i weld y fflamau’n cipio’r car tan yn ulw.

 

Nid oes yna esboniad eto o’r heddlu ynglyn a phwy na sut losgwyd y car;

roedd yr heddlu lleol a ddaeth i’r digwyddiad neithiwr yn ansicr taw achos o ladrata

a rasio ceir ydoedd gan taw hen gar Mercedes “N reg” ydoedd; gobeithio’n wir

nad yw’r arwyddocaol bod y dynion tân a brwydrodd y fflamau’n llwyddiannus

wedi dod o hyd i gerbyd baban ‘pram’ yng nghist y car a oedd wedi cael ei gymryd allan o’r car yn ystod y digwyddiad.

 

Mae’r olygfa o ddynion ifanc yn rasio ceir preifat ar hyd stryd Broad St yn y Barri yn ddigon cyffredin ar y penwythnosau ac mae perchnogion y busnesau lleol yn ofni damweiniau ffordd yn yr ardal yn sgil hyn, buy more about ond roedd y digwyddiad yma neithiwr ymhell o ganol y dref a hyd yn hyn dim ond un car sy’n cael ei archwilio.

 

Doedd neb wedi cael ei harestio neithiwr gan yr heddlu, mae’n debyg i’r sawl a oedd wedi parcio’r car gerdded dros y caeau sydd rhwng Sain Tathan a Thre-Befera i ddiogelwch.

 

Llythyr agored / agoriadol/ agor … OK, ebost wedi cael FW:

Bore da BBC Cymru [a darllenwyr Blogwyr Bro hefyd nawr!]

 

Yn gyntaf, case diolch am y cyfle i siarad ar Radio Cymru Ddydd Gwener dwetha

gyda Dylan ar Taro’r Post, about it ac yna hefyd ar Ddydd Mawrth gyda Gari ar y Post Cyntaf, implant

yn ogystal a’r clip teledu i S4C i Newyddion nos Fawrth ( er mod i ddim yn rhy hapus gyda fy ngwallt

sy’n dangos cryfderau radio fel cyfrwng yn glir wrth gwrs ).

 

Sai’n siwr a yw’r crys-T dal yn lan wedi neithiwr, ond fydda i siwr o fod draw ar y maes

heddiw ac felly na i geisio derbyn gwahoddiad Dylan i Daro Draw os ga i’r cyfle.

 

Fy ngwaith olaf yr wythnos hon ( a dyna be ddylen i wedi bod yn gwneud ar Ddydd Mawrth i ddweud y gwir pan on yn ateb eich Qs)

yw hybu’r noson i godi arian i Gymdeithas yr Iaith heno yn y Barri. Byddai unrhyw mensh o hyn yn wych,

gan mod i dal i gredu nad oes angen hela arian ac adnoddau ar flyers costus, sy’n wael uffernol i’r amgylchfyd tasen i’n meddwl

(diddorol nodi hefyd bod #haciaith wedi cynhyrchu flyers ar bapur yr wythnos hon er mwyn ceisio cyrraedd yr ambell un sydd heb y we ar ei ffon lon )

 

Nos Wener 10fed Awst (ie heno)

 

Clwb Cinio Cymdeithas y Fro @ Oasis, Broad St y Barri. GWLEDD I’R SULTAN! (Mezze)

 

£18 y pen, gyda chyfraniad o £4 o hynny yn mynd i goffrau Cymdeithas yr Iaith.

 

Dim angen archebu o flaen llaw, dewch draw i’r ty bwyta unrhywbryd gyda’r nos

a chofiwch i ymweld a Bryn Barri o Gavin a Stacey (Trinity St) tra bo’ chi draw!

 

Pe bai rhestr digwyddiadau Nia dal i fynd yr wythnos hon, dyna’r fath o beth o ni am roi at eichs sylw;

 

oni bai eich bod yn cytuno i ryw raddau y bydd hi’n diddorol gweld a yw digwyddiad sydd

ddim ond wedi cael ei farchnata yn ddigidol ar www.blogwyrbro.com a www.dailingual.co.uk

& twitter a facebook

[www.twitter.com/shyffl

www.twitter.com/dailingual

+ www.twitter.com/barrysoasis

www.facebook/wedoWelsh  ]

 

yn mynd i lwyddo neu beidio. Sy’n gwneud hi’n eitem newyddion efallai?

 

Dwn i ddim, ond dwi’n credu’n ddigon cryf yng nghryfder y cyfryngau newydd i beidio

ag argraffu cant a mil o flyers bore ma cyn mynd i’r Maes.

 

Croeso i unrhywun o ddod draw heno, mae’r perchennog Ali wedi addo

bydd yna fwrdd ar gael i gyfryngau Cymry Cymraeg i fwyta Mezze am ddim ganddo!

 

Rhowch wybod i mi gyntaf falle, sai’n siwr bydd e’n rhy bles nad ydw i wedi cynhyrchu

flyers ar bapur iddo.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

gyda llaw, yn ogystal a @dailingual fi sy’n gweinyddu’r cyfrif www.twitter.com/shyffl

ac mae’r gwyn sy yno bore ma yn hollol wir:

 

es i’w desg ddoe ar ol derbyn gwahoddiad ganddynt i fynd draw i drafod;

ar ol esbonio am y noson “social enterprise” heno, dwedodd y ddynes yn ei “derbynfa”

(yng Ngymraeg i fod yn deg)

 

“Na, sai’n credu bod ni’n gwneud y fath yna o beth wythnos ma, stondin i’r tourists

yw e”.

 

Fel un sy’n byw yn y Fro, sy’n ceisio cynnal busnes yn y Fro i geisio hybu busnesau bach

y Fro, roeddwn i’n gandryll.

 

Clywais lais Rob o’r Fro yn hysbysebu rhinweddau’r ardal ar Radio Cymru ddoe,

croesawn yr un cyfle heddiw.

 

Diolch

dailingual@blackberry.orange.co.uk

07964 864 820