dysgu am yr ap

cheap on Flickr” href=”http://www.flickr.com/photos/benbore/7752978814/”>Gweithdy apps
Pawb yn brysur yn y gweithdy ap.

Agorwyd byd newydd gan Mei bore ma ym mhabell groesawgar Cefnlen. A minnau’n meddwl mae’r unig ap oedd y gair bach hwnnw a gyhoeddai mai mab i’w dad oedd y plentyn dan sylw.Dwi’n apus iawn yn awr wrth weld ffenest newydd yn agor. Heb os, Mei oedd ‘Dude’ y bore.

Gwych iawn.

Gwyddbwyll, Wicipedia a’r Gefnlen

Iolo Ceredig Jones tu allan i’r Gefnlen

Mae Carl wedi postio  stori ar flog Haciaith sydd yn werth ei ail-gyhoeddi yma dwi’n meddwl:

Ces i sgwrs gydag ymwelydd i’r babell Hacio’r Iaith / G?yl Dechnoleg Gymraeg prynhawn yma, info Iolo Ceredig Jones. Tra roedden ni’n trafod Wicipedia siaradodd e am ei gyrfa fel chwaraewr gwyddbwyll rhyngwladol ar ran Cymru. Felly cawson ni’r cyfle i ddiweddaru’r dudalen amdano fe ar Wicipedia Cymraeg gyda llun o du allan i’r babell!

 

Ivan Baines: Diwrnod cyntaf Eisteddfod 2012

Wedi sgwennu cofnod am fy niwrnod cyntaf yn y Steddfod. Darllenwch y gofnod cyfan yma: http://ifanceinion.blogspot.co.uk/2012/08/diwrnod-cyntaf-eisteddfod-2012.html

Yn y diwedd, ask ar ôl taith pedair awr a hanner – a chwpl o albwms ar ôl i’r bandiau pres orffen – cyrrhaeddais y t? yn Llanilltud Fawr dw i’n rhannu efo pedwar SSiWer arall.  Ac am d?!  O’n i’n arfer byw mewn stiwdio fflat oedd yn llai na’rprif ystafell wely yn y t? ma – wir yr!

Ar ôl i mi ddadbacio’r car (yn yr ysbeidiau prin rhwng cawodydd o law), see aethon ni gyd allan am bryd o fwyd Eidaleg, symptomsfwyty’r Vesuvio.  Cawson ni groeso cynnes iawn, gwasanaeth Cymraeg cyfeillgar, a bwyd blasus dros ben.  I’w awgrymu.

Wedyn, syrpreis gorau’r dydd: mae’n troi allan bod Clwb Rygbi Llanilltud Fawr, lle cynhelir gigs Cymdeithas yr Iaith, dim ond pum munud i ffwrdd (i gerdded!) o ble dan ni’n aros.  Felly diweddais y noson yn cymryd rhan mewn cwis (wnaethon ni golli’n drwm, fel byddai cwrs 1 SSiW yn dweud), a gwrando ar Lawrence yn chwarae ei gerddoriaeth unigryw – gan gynnwys, fel mae’n digwydd, yr un gân wnaeth ddeffro pawb ym maes pebyll Hanner Cant am wyth o’r gloch yn y bore.