Iolo a Ms Isaac. Ai Norah oedd yr Iolo-garwr mwyaf brwd?

Agorwyd byd newydd gan Mei bore ma ym mhabell groesawgar Cefnlen. A minnau’n meddwl mae’r unig ap oedd y gair bach hwnnw a gyhoeddai mai mab i’w dad oedd y plentyn dan sylw. Gwych iawn.
“Pwy oedd yr Iolo-garwr mwyaf brwd?” dyna’r cwestiwn gofynnais i’r gwr 87 mlwydd oed a gyd gerddai a mi ar y maes bnawn ddoe. Roedd e wedi dod i gael blas ar y steddfod a chael pas i’r brifwyl gyda Jennie Pentrecelyn neu Jennie siop y Seld Caerfyrddin a oedd hefyd yn ei hwythdegau. Merch Jennie yw Nia, viagra 100mg
a’i chreadigaeth hi yw un o siopau mwyaf poblogaidd y maes am nwyddau chwaethus Cymreig sef Bodlon. Chwaer Nia yw’r dalentog Nerys Howel sef y gogyddes boblogaidd a phrysur. Ac yn perthyn iddyn nhw y mae Noel yr actor, un a ymddiddora mewn hen gelfi a chreiriau. Hwn oedd y gwr a gywirodd Saesnes holl wybodus a honai mae’r “Griffin’s Claw” oedd y nod cyfrin ar gefn hen gadair eisteddfodol roeddwnar fin ei phrynu flynyddoedd yn ol yn un o siopau Caerdydd.

“Nora” oedd ateb yr hen wr. Ac wrth i mi ryfeddu at sioncrwydd cam yr hen wr, nad oedd wedi cerdded mor fywiog a hyn ers blynyddoedd, camodd meddyliau’r ddau ohonom nol i steddfod 74 Caerfyrddin a chynhyrchiad drama Nora sef Iolo ar lwyfan yr Haliwel yng Ngholeg y Drindod. Iestyn Garlick oedd Iolo. Rhiannon Rees oedd mam Iolo, a Cefin Roberts oedd James, Morwr a Dafydd ap Gwilym! Eleanor Hughes oedd Citi Deere a John Mansel Charles oedd Mr Deere. Hwn oedd yr un Mansel a safai o’m blaen yn yr orsedd ddydd Llun yn seremoni’r goron. William Owen Pughe oedd y John Owen hwnnw a fu yn Rhydfelen.

Doedd hi ddim yn ddrama o wrthdaro mewnol na chynildeb. Athrawes oedd Norah a gwers oedd ei drama ‘Iolo’. Athrawes a thân yn ei bol. Ac roedd ysbryd heintus yr hen Iolo wedi llwyr ymaflyd ynddi. Golygai hyn bod yr ysbryd hwnnw’n cael ei daenu dros bawb a ddoi mewn cysylltiad â hi. Roedd hi’n benderfynol na chai Iolo a’i gyfraniadau eu hangofio. Ac wrth feddwl am y g?r rhyfeddol hwnnw a wnaeth cymaint gymwynas i’n diwylliant, nac anghofiwn chwaith am y wraig honno o Faesteg, sef Norah un o gymrodyr yr eistedddfod. Un a barodd i lawer newid eu llwybr a cherdded yn gyflymach. Byddai Norah yn fodlon iawn ac wrth glustfeinio gallaf ei chlywed yn dweud ‘steddfod Iolo yw hon’.