Beth yw Blogwyr Bro?

[Llun pennawd y blog gan clspeace ar Flickr – dan drwydded CC BY-NC-SA]

Mae Blogwyr Bro yn gyfle i chi gymryd rheolaeth dros y wasg a’r straeon sy’n cael eu hadrodd o’r maes yn ystod Eisteddfod 2013.

Mae Blogwyr Bro yn gyfle i chi gael mynediad at gyngor ar sut i fynd ati i flogio a defnyddio cyfryngau digidol i ddweud eich straeon chi.

Mae Blogwyr Bro yn gyfle i gael mynediad at liniaduron, read more offer camera, cyswllt Di-Wifr.

Mae Blogwyr Bro yn gyfle i chi gael cyfrif blogio ar y wefan hon er mwyn i chi allu cyhoeddi a dysgu mwy am gyhoeddi arlein.

Mae Blogwyr Bro yn casglu holl straeon y wasg sifig, gwasg y bobol, gwasg y werin – beth bynnag ydych chi eisiau ei alw – at ei gilydd i roi safbwynt gwahanol i wasg y brif ffrwd yng Nghymru.

Mae Blogwyr Bro yn perthyn i chi.

Mae Blogwyr Bro yn gyfle i gael sylw at eich deunydd. Drwy gydgasglu deunydd a chreu blog prysur gobeithio bydd modd cynyddu maint y gynulleidfa i’ch gwaith chi. Trwy undeb mae nerth!

Mae Blogwyr Bro yn debygol o addasu – pwy a ?yr pa drywyddau aiff y prosiect yn ystod yr wythnos. Eich deunydd chi sy’n arwain, ac mae’r prosiect yn gwbl arbrofol ac yn agored i newid.

Mae Blogwyr Bro yn amlgyfrwng. Bydd y wefan yn casglu fideos, sain, testun, lluniau, trydar. Pa bynnag gyfrwng rydych chi fwyaf cyfforddus yn ei ddenfyddio, defnyddiwch hwnnw. Y straeon a’r sylwadau sy’n bwysig.

Mae Blogwyr Bro yn gyfle i gael mynediad at ddigwyddiadau ar y maes. Bydd tocynnau i’r cyfarfodydd y wasg ar gael; byddwn yn trio sicrhau mynediad i berfformiadau a digwyddiadau Celf – fflashiwch eich credentials ar y maes!

Mae Blogwyr Bro siwr o fod yn rhywbeth arall yn llwyr i bob un o’r pethau a restrwyd uchod!

Cofrestrwch arlein i fod yn Flogiwr Bro ar y maes.