Fan Hyn (proisect celf ar y maes carafanau)

Wrth i chi adael y maes parcio ar eich ffordd i brif fynedfa’r Maes, syringe trowch i’r dde i mewn i’r maes carafanau ac ymweld ag oriel gelf go wahanol sef y Fan Hyn, prosiect gan yr artist Roger Lougher. Mae’r arddangosfa mewn hen camper van sydd wedi cael ei achub o fynwent camper vans yn y Cymoedd.

Dyma beth mae’r erthygl ar Culture Cymu’n ddweud:

Gofyn wna Roger Lougher i artistiaid edrych ar y Maes heb unrhyw synnwyr o hierarchaeth. Comisiynodd pump artist i hel yr holl ddeunyddiau am ddim sydd ar gael a’i ddefnyddio i greu cerflun. Bydd pob artist yn gwneud hyn yn ystod un diwrnod. Bydd y broses yn cael ei ffrydio i’r Lle Celf lle gall pobl wylio be sy’n digwydd yn y garafán. Bydd y cerflun yn cael ei arddangos tan y diwrnod wedyn tan y bydd yr artist nesaf yn ymweld â fan hyn i weithio ar eu darn. Gallant hefyd ddod â gwrthrych fel man cychwyn i’r gwaith. Bydd y gwaith i gyd ar werth ar ddydd Sadwrn Awst 11eg.

Dyma rai lluniau.
Fan hyn 002

'Sgidiau' gan Sam Aldridge.
Darn celf Dydd Llun: ‘Sgidiau’ gan Sam Aldridge
'Coeden' gan Mike Murray

Darn celf Dydd Mawrth: ‘Coeden’ gan Mike Murray (gyda help ei blant)

Awgrymiadau am lefydd i fwyta ym mro’r Eisteddfod

Dan ni eisoes wedi cyfeirio yma at awgrymiadau Lowri Haf Cooke am lefydd bwyta. Dw i hefyd wedi dod ar draws canmoliaeth i fwytai ar Twitter.

Pryd o fwyd Eidaleg efo gwasanaeth Cymraeg croesawgar yn Il Vesuvio, Llanilltud Fawr. A bunting Steddfod tu allan hefyd. Da! #eisteddfod2012
@ifanceinion
ifanceinion
Cinio blasus tu hwnt yn @ y Bont-faen p'nawn 'ma.
@AndrewMisell
Andrew Misell

Oes gyda chi awgrymiadau eraill?