Gwyddbwyll, Wicipedia a’r Gefnlen

Iolo Ceredig Jones tu allan i’r Gefnlen

Mae Carl wedi postio  stori ar flog Haciaith sydd yn werth ei ail-gyhoeddi yma dwi’n meddwl:

Ces i sgwrs gydag ymwelydd i’r babell Hacio’r Iaith / G?yl Dechnoleg Gymraeg prynhawn yma, info Iolo Ceredig Jones. Tra roedden ni’n trafod Wicipedia siaradodd e am ei gyrfa fel chwaraewr gwyddbwyll rhyngwladol ar ran Cymru. Felly cawson ni’r cyfle i ddiweddaru’r dudalen amdano fe ar Wicipedia Cymraeg gyda llun o du allan i’r babell!