Pa briff blogio faset ti’n roi i’n blogwyr bro?

Ma hi wedi bod yn ddiwrnod prysur hyd yn hyn. Sesiwn gan Llyfrle bore ma gyda digon o drafod yn y babell. Ers hynny da ni wedi bod yn cael trafodaethau difyr gyda

Oes unrhyw agwedd o’r Steddfod da chi’n meddwl sydd ddim yn cael ei adrodd gan y wasg? Pa briff newyddiadura / adolygu fasech chi’n roi i’r blogwyr bro?

Byddwn ni’n rhoi rhestr o ‘briffiau blogio’ at ei gilydd fel bod yna restr o bethau y gallwch chi fynd allan a gwneud stori amdano yn syth.

 1. Syniad da Rhodri. Beth am?
  1. Cyngor i ymwelwyr sydd ddim yn siarad Cymraeg gan ddysgwyr ar beth sydd i’w weld ar y maes a’r ymylon. Termau Eisteddfodol a geirfa ddefnyddiol: “Dych chi yma am yr wythnos?”

  2. ‘Y sialens freebies’ – cystadleuaeth rhwng dau berson sydd yn cael 30 munud i lenwi eu swag bags gyda chymaint o ffribis ac sy’n bosib. Lluniau, beirniadaeth, byddygwr/wraig, stori.

  3. Erthygl ar “Be sy’n digwydd fory?” sy’n rhestri pethau fel ‘cyhoeddi Lol’; ‘protest CND’ yn ogystal â beth sydd yn y Pafiliwn.

  4. ‘Survival kit Steddfod’ < beth sydd yn eich un chi?

  5. ayb…

 2. Gweithdai bwyd/cwrw ar stondin Casgliad y Werin, gyda chystadleuaeth coginio ar y dydd Gwener.

  *Am ryw reswm mae Casgliad y Werin wedi stopio diweddaru eu blog Cymraeg ers rhai misoedd ac yn gosod cynnwys Cymraeg ar y blog Saesneg rwan…

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *