Dai Lingual yn gyrru’r newyddion adref!

Tan ddifrifol yn effeithio Eisteddfodwyr

 

Cafodd Eisteddfodwyr a oedd yn teithio adref i’r Barri o faes yr Eisteddfod neithiwr dipyn o sioc o weld pêl o dan yn amgylchynu Mercedes-Benz wrth ymyl B4265 ger Sain Tathan.

 

Yn ffodus, tadalafil dydi’r heddlu ddim yn credu bod unrhywun wedi eu hanafu yn y digwyddiad;er mi ddechreuodd y tân cyn 9.55yh ac roedd traffic yn parhau i yrru heibio’r car am yr ugain munud nesaf tan fod yna wasanaethau argyfwng yn cyrraedd.  Roedd gyrwyr eraill wedi dod allan o’u ceir i weld y fflamau’n cipio’r car tan yn ulw.

 

Nid oes yna esboniad eto o’r heddlu ynglyn a phwy na sut losgwyd y car;

roedd yr heddlu lleol a ddaeth i’r digwyddiad neithiwr yn ansicr taw achos o ladrata

a rasio ceir ydoedd gan taw hen gar Mercedes “N reg” ydoedd; gobeithio’n wir

nad yw’r arwyddocaol bod y dynion tân a brwydrodd y fflamau’n llwyddiannus

wedi dod o hyd i gerbyd baban ‘pram’ yng nghist y car a oedd wedi cael ei gymryd allan o’r car yn ystod y digwyddiad.

 

Mae’r olygfa o ddynion ifanc yn rasio ceir preifat ar hyd stryd Broad St yn y Barri yn ddigon cyffredin ar y penwythnosau ac mae perchnogion y busnesau lleol yn ofni damweiniau ffordd yn yr ardal yn sgil hyn, buy more about ond roedd y digwyddiad yma neithiwr ymhell o ganol y dref a hyd yn hyn dim ond un car sy’n cael ei archwilio.

 

Doedd neb wedi cael ei harestio neithiwr gan yr heddlu, mae’n debyg i’r sawl a oedd wedi parcio’r car gerdded dros y caeau sydd rhwng Sain Tathan a Thre-Befera i ddiogelwch.

 

Iolo a Ms Isaac. Ai Norah oedd yr Iolo-garwr mwyaf brwd?

Agorwyd byd newydd gan Mei bore ma ym mhabell groesawgar Cefnlen. A minnau’n meddwl mae’r unig ap oedd y gair bach hwnnw a gyhoeddai mai mab i’w dad oedd y plentyn dan sylw. Gwych iawn.
“Pwy oedd yr Iolo-garwr mwyaf brwd?” dyna’r cwestiwn gofynnais i’r gwr 87 mlwydd oed a gyd gerddai a mi ar y maes bnawn ddoe. Roedd e wedi dod i gael blas ar y steddfod a chael pas i’r brifwyl gyda Jennie Pentrecelyn neu Jennie siop y Seld Caerfyrddin a oedd hefyd yn ei hwythdegau. Merch Jennie yw Nia, viagra 100mg
a’i chreadigaeth hi yw un o siopau mwyaf poblogaidd y maes am nwyddau chwaethus Cymreig sef Bodlon. Chwaer Nia yw’r dalentog Nerys Howel sef y gogyddes boblogaidd a phrysur. Ac yn perthyn iddyn nhw y mae Noel yr actor, un a ymddiddora mewn hen gelfi a chreiriau. Hwn oedd y gwr a gywirodd Saesnes holl wybodus a honai mae’r “Griffin’s Claw” oedd y nod cyfrin ar gefn hen gadair eisteddfodol roeddwnar fin ei phrynu flynyddoedd yn ol yn un o siopau Caerdydd.

“Nora” oedd ateb yr hen wr. Ac wrth i mi ryfeddu at sioncrwydd cam yr hen wr, nad oedd wedi cerdded mor fywiog a hyn ers blynyddoedd, camodd meddyliau’r ddau ohonom nol i steddfod 74 Caerfyrddin a chynhyrchiad drama Nora sef Iolo ar lwyfan yr Haliwel yng Ngholeg y Drindod. Iestyn Garlick oedd Iolo. Rhiannon Rees oedd mam Iolo, a Cefin Roberts oedd James, Morwr a Dafydd ap Gwilym! Eleanor Hughes oedd Citi Deere a John Mansel Charles oedd Mr Deere. Hwn oedd yr un Mansel a safai o’m blaen yn yr orsedd ddydd Llun yn seremoni’r goron. William Owen Pughe oedd y John Owen hwnnw a fu yn Rhydfelen.

Doedd hi ddim yn ddrama o wrthdaro mewnol na chynildeb. Athrawes oedd Norah a gwers oedd ei drama ‘Iolo’. Athrawes a thân yn ei bol. Ac roedd ysbryd heintus yr hen Iolo wedi llwyr ymaflyd ynddi. Golygai hyn bod yr ysbryd hwnnw’n cael ei daenu dros bawb a ddoi mewn cysylltiad â hi. Roedd hi’n benderfynol na chai Iolo a’i gyfraniadau eu hangofio. Ac wrth feddwl am y g?r rhyfeddol hwnnw a wnaeth cymaint gymwynas i’n diwylliant, nac anghofiwn chwaith am y wraig honno o Faesteg, sef Norah un o gymrodyr yr eistedddfod. Un a barodd i lawer newid eu llwybr a cherdded yn gyflymach. Byddai Norah yn fodlon iawn ac wrth glustfeinio gallaf ei chlywed yn dweud ‘steddfod Iolo yw hon’.

dysgu am yr ap

cheap on Flickr” href=”http://www.flickr.com/photos/benbore/7752978814/”>Gweithdy apps
Pawb yn brysur yn y gweithdy ap.

Agorwyd byd newydd gan Mei bore ma ym mhabell groesawgar Cefnlen. A minnau’n meddwl mae’r unig ap oedd y gair bach hwnnw a gyhoeddai mai mab i’w dad oedd y plentyn dan sylw.Dwi’n apus iawn yn awr wrth weld ffenest newydd yn agor. Heb os, Mei oedd ‘Dude’ y bore.

Gwych iawn.