Cardiffrinj

 

 

Hoffech chi ddod o hyd i’r Jeifin Jenkins nesa’?


Mae WOMEX, myocarditis arddangosfa’r byd cerddorol am lanio yng Nghymru yn yr hydref 2013, oncology ac fe wnawn ni sicrhau ein bod yn barod i groesawu’r byd a’i betws. Dewch draw i fwyty Twrcaidd Izmir yn y Barri ar Ddydd Iau 1af o Dachwedd o ganol dydd i fod yn rhan o’r “plan” o’r cychwyn cyntaf! : canllath o’r orsaf drenau ar Broad St, ed parcio stryd ar gael.

Dyma gyfle i adeiladu ar y cysylltiadau a’r brwdfrydedd daeth i’r amlwg yn ystod y paratoadau gogyfer a’r brifwyl eleni.

Rym yn edrych am gyfranogwyr o fyd cerddoriaeth, y celfyddydau a’r theatrau, yn ogystal a thai bwyta a lleoliadau posib gogyfer a digwyddiadau.

Rhowch wybod i’r rhai sy’n edrych am gyfle i amlygu eu hunain ym myd y celfyddydau yn 2013 os gwelwch yn dda.

A phwy a wyr, efallai newch chi ddod o hyd i Elfis cyn yr Wyl!

Diolch yn fawr.

cardiffrinj@dailingual.com 02920 707 469

 

Dai Lingual yn gyrru’r newyddion adref!

Tan ddifrifol yn effeithio Eisteddfodwyr

 

Cafodd Eisteddfodwyr a oedd yn teithio adref i’r Barri o faes yr Eisteddfod neithiwr dipyn o sioc o weld pêl o dan yn amgylchynu Mercedes-Benz wrth ymyl B4265 ger Sain Tathan.

 

Yn ffodus, tadalafil dydi’r heddlu ddim yn credu bod unrhywun wedi eu hanafu yn y digwyddiad;er mi ddechreuodd y tân cyn 9.55yh ac roedd traffic yn parhau i yrru heibio’r car am yr ugain munud nesaf tan fod yna wasanaethau argyfwng yn cyrraedd.  Roedd gyrwyr eraill wedi dod allan o’u ceir i weld y fflamau’n cipio’r car tan yn ulw.

 

Nid oes yna esboniad eto o’r heddlu ynglyn a phwy na sut losgwyd y car;

roedd yr heddlu lleol a ddaeth i’r digwyddiad neithiwr yn ansicr taw achos o ladrata

a rasio ceir ydoedd gan taw hen gar Mercedes “N reg” ydoedd; gobeithio’n wir

nad yw’r arwyddocaol bod y dynion tân a brwydrodd y fflamau’n llwyddiannus

wedi dod o hyd i gerbyd baban ‘pram’ yng nghist y car a oedd wedi cael ei gymryd allan o’r car yn ystod y digwyddiad.

 

Mae’r olygfa o ddynion ifanc yn rasio ceir preifat ar hyd stryd Broad St yn y Barri yn ddigon cyffredin ar y penwythnosau ac mae perchnogion y busnesau lleol yn ofni damweiniau ffordd yn yr ardal yn sgil hyn, buy more about ond roedd y digwyddiad yma neithiwr ymhell o ganol y dref a hyd yn hyn dim ond un car sy’n cael ei archwilio.

 

Doedd neb wedi cael ei harestio neithiwr gan yr heddlu, mae’n debyg i’r sawl a oedd wedi parcio’r car gerdded dros y caeau sydd rhwng Sain Tathan a Thre-Befera i ddiogelwch.